Béc tưới gốc dạng xòe

Béc tưới gốc dạng xòe

Mã SP:
00
Hãng sản xuất:

Lưu lượng: 0-70L/h (có thể điều chỉnh)

Áp suất hoạt động: 1-2.5 bar

Độ rộng: 0-1M (có thể điều chỉnh)

Béc tưới gốc dạng xòe có thể điều chỉnh bán kính và lưu lượng, sử dụng tưới ướt bề mặt trong bán kính <1M

Kiot 34 Đại Thanh, Hà Nội

0946 657 082

Giao hàng tận nơi

046 294 1852

Béc xòe sử dụng cho việc tưới ướt diện tích nhỏ hơn 1M

Béc xòe có thể được lắp đặt để tưới cỏ, hoa hoặc các loại rau ăn lá

Diện tích và lưu lượng béc xòe tưới có thể điều chỉnh dễ dàng qua nút vặn

HOạt động của bec xòe tưới gốc

Đặt hàng